Parlamenti tevékenységem

Politikai tevékenységem kezdete 1996-ra nyúlik vissza, abban az évben váltam a Romániai Magyar Demokrata Szövetség tagjává. Karrieremet elsősorban demokratikus eszmék határozták meg, amelyek ebben az értelemben a nemzeti kisebbségek érdekképviseletének szükségességét is feladatként szabták meg számomra.
Munkám során – előbb helyi tanácsosként, jelenleg parlamenti képviselőként, és nem utolsó sorban az RMDSZ megyei tanácselnök-jelöltjeként kiemelten szem előtt tartottam és tartom mind a Kolozs megyei magyar kisebbség, mind általában véve a megye egész lakosságának érdekeit.
Tevékenységem hatékony folytatásához – melyet a kezdetektől fogva a közösség szolgálatába állítottam – biztosítani szeretném szavazóimat arról, hogy állandó jelleggel részt veszek a megye társadalmi, politikai és kulturális életében, hogy naprakész információk birtokában, és a helyi igények és hiányosságok ismeretében érdemben tenni tudjak azokért, akik bizalmat szavaztak nekem. Éppen ezért az Önök rendelkezésére bocsátom parlamenti tevékenységem összefoglaló anyagát.

1. Jogász régiséget a tanács titkárának

RMDSZ-es kollégáimmal együtt olyan törvénytervezetet kezdeményeztünk melynek értelmében a tanács titkári tisztségének betöltése jogász régiségnek számít. Ezáltal a jogott végzett fiatalokat arra sarkalljuk, hogy vállalják fel a tanács titkári feladatot, ugyanakor pedig növeljük a Kolozs megyei, illetve a romániai polgármesteri hivatalok alkalmazottainak képesítését.

2. A többség akarata megakadályozza az albérlők kilakoltatását

A Szentátus és Képviselőház döntött: a rosszakaratú albérlőt nem lehet gyorsított eljárással kilakoltatni, az országgyűlés elvetette azt a törvénytervezetet amiben azt javasoltam, hogy egyszerűsített bírói eljárást alklamazzanak az albérlők kilakoltatása esetén. A törvény értelmében az államosított ingatlanok jogos tulajdonosai kötelesek megtartani az ingatlanra kötött bérleti szerződést még akkor is ha már a szóban forgó ingtalant visszaszolgáltatták, és ahhoz, hogy el tudják távolítani az esetleg gondatlan és rosszhiszemű albérlőt továbbra is a megszokott, de hosszú és nehézkest eljárást kell kövessék.

3. Megtörik a közjegyzők egyeduralma

Javaslatomra elérhetőbb lesz a közjegyzői szakma. Több szenátor és képviselő kollégámmal együtt úgy láttuk, hogy a közjegyzői szakma liberalizálásával növelhetjük a közjegyzők versenyképességét, akik fel kell vegyék a kesztyűt minden tapasztalt jogásszal szemben. Indítványunknak fő kedvezményezetje az állampolgár – szavazónk, aki remélhetően kevesebbet fog majd fizetni a mindenképp jobb minőségű közjegyzői szolgáltatásokért.

4. Érthetőbb és egyszerűbb eljárás a községek alapításakor

RMDSZ-es kollégáimmal együtt érthetőbbé és ugyanakkor egyszerűbbé akarjuk tenni a települések rangsorolását, illeteve a községek alapítását. Kezdeményezésünk célja a törvény érthető alkalmazása. A törvény által előírt eljárás teljesítése után, a község megalakulását, illetve a település rangsorolását az országgyűlés mondja ki. 

5. Új jogszabály az Alkotmánybíróság személyzetét illetően

Több parlamenti kollégámmal együtt egy olyan törvénytervezet kezdeményezői vagyunk, ami új törvényes keretet nyújt az Alkotmánybíróság alkalmazottai számára. Az új törvény elfogadásával 8 év jogrendszeri módosításai tükröződnének az alkotmánybírósági alkalmazottak státuszában.
 
6. Újabb csatát nyertünk az államosított ingatlanok visszaszolgáltatása ügyében

Évek hosszú sora után végre sikerült törölni az állam elővásárlási jogát. Kedeményezésemre az állam nem kötelezheti a visszaszolgáltatott javak külföldi tulajdonosait, hogy először neki ajánlja fel az ingatlant megvásárlásra. A tulajdonos szabadon kínálhatja megvásárlásra tulajdonát, függetlenül attól, hogy ki a leendő vásárló.

7. Új alapelvek a modern családban – a család demokratikus pillérekre helyezése

Véleményem szerint a jelenlegi társadalmi viszonyok keretében a házastársaknak meg kell adni az esélyt, hogy igényeiknek és érdekeiknek megfelelően kiválasszák azt a házassági vagyonrendszert, amely anyagi kapcsolataikat fogja rendezni.

Miért rendezzük anyagi viszonyainkat a házasság előtt?

A kicsinyes és jelentéktelen dolgokon túlmenően, egy sajátos vagyonrendszer kiválasztásával a felek maguk dönthetnek anyagi ügyleteikről, időt és pénzt nyernek azzal, hogy nem kérik a bíróság közbenjárását. Egy házassági szerződés esetén a válás egy egyszerű formalitásnak tűnhet, hisz az anyagi kérdések rendezését a felek már leszögezték.

Mit kínál ez a törvénykezdeményezés?

– Megadni a házastársaknak azt a lehetőséget, hogy igényeik szerint szabadon válasszanak házassági vagyonjogi rendszert.
– Megelőzni az anyagi javakkal kapcsolatos vitákat.
– Azok számára akik nem akarnak házassági szerződést kötni, megmaradnak a jelenleg is hatályos vagyonközösségre vonatkozó rendelkezések.
– Törvénykezdeményezésemben három egyezményes házassági vagyonrendszert nevesítettem meg – de a házastársak, az általános törvényes keretek tiszteletben tartásával, eltérhetnek az általam körvonalazott rendszerektől:

1. A javak elkülönítéséről szóló rendszer – minden házasság előtt, illetve a házasság ideje alatt saját név alatt szerzett vagyontárgy, a szerző házastárs kizárólagos tulajdona. A közösen szerzett javak, a házas felek részarányos közös tulajdonát képezik.

2. A vagyonszerzésben való részvétel rendszere – minden házasság előtt, illetve a házasság ideje alatt saját név alatt szerzett vagyontárgy, a szerző házastárs kizárólagos tulajdona. Ha a beszerzés/felvásárlás közös jövedelemből vagy a másik fél magánjövedelméből történt, a rendszer felosztását követően, a szerző fél köteles kártérítésben részesíteni házastársát.

3. Egyezményes vagyonközösség – alkalmazását tekintve megegyezik a jogszerű vagyonközösség rendszerével, de a házasfelek, vagyonjogi szerződésükben, pontszerűen eltérhetnek a jogszerű vagyonközösség rendszerétől. Bizonyos eltérések bevezetése / körvonalazása a törvény által meghatározott kérdésekben lehetséges.

– Bármely vagyonrendszer módosítása a házasságkötéstől számított 6 hónap leteltével válik lehetségessé.

8. Szemem fénye – együtt a gyermekekért

Életem legboldogabb pillanata az volt amikor apa lettem. A szülői felelőség mellett, abban a pillanatban felvállaltam azt is, hogy harcoljak a gyermekek jogaiért – a fiamért, a te gyerekedért és az összes kis csemetéért aki valaha segítségre szorul. Ezért több parlamenti képviselő társammal együtt olyan törvény kezdeményezője vagyok, ami a GYERMEK ÜGYVÉDJE intézményét honosítja meg Romániába. A törvénykezdeményezés célja a gyermekek érdekképviselete, jogaiknak biztosítása és minden kisded életének jobbítása.

9. Egyenlő jogok a kommunizmus meghurcoltjainak

Ügyvédként tanuja lehettem annak, hogy a romániai bíróságok joggyakorlata nem egyhangú a kommunizmusban meghurcoltak jogainak elismerését illetően. A törvény értelmezhetősége miatt sok áldozattól megvonták törvényes jogaikat. Törvénykezdeményezésem célja ennek a különbségtételnek az eltörlése és a jogos kedvezményezettek számának a megnövelése, azáltal, hogy azok akik negatív elbírálásban részesültek újból leadhatjak kérésüket

10. Kártérítés mindazoknak akik katonai szolgálat alatt kötelező munkát végeztek

Törvénykeydeményezésem célja az, hogy minden olyan személy aki a katonai szolgálat alatt kötelező munkát végzett, függetlenül attól, hogy DGSM keretén belül tevékenykedett vagy sem, hasonló elbírálásban részesüljön. Ugyanakkor a törvénytervezet jóváhagyásával elejét vehetjük az Emberjogi Bíróság újabb megróvásainak, hiszen egy viszonylag friss döntésében a strassbourgi bíróság elmarasztalta Romániát a  nem egységes joggyakorlatért ami ebben a témában kialakult.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: