Programom

Elveimnek érvényt, szavaimnak hitelt szerezni, tetteimben következetesnek lenni

Célom Kalotaszeg érdekképviselete. Kalotaszeg érdekeinek érvényesítését, gazdasági és társadalmi fejlődésének megerősítését tartom tartom szem előtt. Minden legitim eszközt a magyar kisebbség jogérvényesítésének szolgálatába akarom állítani, nem megfeledkezve természetesen a többségi lakosság sajátos gondjairól sem, mert ezáltal felvállalhatom minden Kolozs megyei állampolgár érdekképviseletét is.

A vidék, Kalotaszeg egyéni képviselőjeként társadalom- és természetbarát piacgazdaságot szeretnék ebben a régióban. A gazdaság pedig akkor lehet társadalombarát, ha kiegyensúlyozott életet biztosít és a családok lelki és testi jólétét szolgálja. A gazdaság akkor lehet természetbarát, ha működése során nem pusztítja felelőtlenül a természetet, nem éli föl a jövőben születendő gyermekek életfeltételeit. Biztonságot akarok a mindennapokban, biztonságos megélhetést, biztonságos környezetet a jelenben és az elkövetkező évtizedekben.

1.    Kalotaszeg modernizálása

Az eddig elért eredmények megcáfolása nélkül, a megye általános és szektoriális fejlődésében elért eredmények tudatában szükségesnek tartom, hogy rámutassak arra, hogy nem minden település részesült egyenlő módon a fejlődés privilégiumában. Gondolok itt Bánffyhunyad zilált és egyenlőtlen gazdasági életére, Egeres, Magyarkapus, Tordaszentlászló, Körösfő infrastruktúrális hiányosságaira, a régió mezőgazdasági életének alulfejlettségére.
Habár egyes települések – Szászfenes, Gyalu vagy Kisbács –  látványosan fejlődtek az elmúlt 4 évben, nem szabad figyelmen kívűl hagyni azokat a vitális problémákat amelyeket a hirtelen és megalapozatlan kiépítés hozott magával. Nem szabad elfeledjük, hogy az említette községek infrastruktúrája egy szerényebb számú lakóközösség számára lett tervezve és kiépítve, ugyanakkor figyelembe kell venni az említett fejlődés hatásait a mezőgazdasági élet alakulására. A mezőgazdasági területek leszűküláse mindenképp intenzív mezőgazdasági fejlődést követel, ami természetszerüleg nagyobb befektetéseket igényel.

2.    Növekvő gazdaság, kulturális és társadalmi fellendülés

A lakossággal és a helyi önkormányzatokkal fenntartott párbeszédnek köszönhetően tisztában vagyok azzal, hogy a régió legsürgetőbb problémái a gazdásagi élet egyenlőtlen fejlettsége, az infrastruktúra hiánya és a mezőgazdaság alulfejlettsége. Bánffyhunyad – a régió egyetlen történelmi városa – súlyos gazdasági problémákkal küszködik. Megemlíteném itt a befektetések hiányát, a létező vállalkozások ingadozó pénzügyi helyzetét, illetve a munkanélküliség problémáit.
Megítélésem szerint, a jövőre nézve kiemelkedő fontossággal bír a külföldi és itthoni befektetések kieszközölése, a versenyképesség növekedése és a szabad, egyéni kezdeményezés támogatása. Egy kiegyensúlyozott gazdasági élet alapfeltétele, Kalotaszeg fejlődésének legfontosabb promotorja, a kis és középvállalkozások  létrehozása és fejlesztése, a vissza nem téritendő kommunitáris finanszirozás lehívásása és a vállalkozók támogatása az említett források lehívásában és felhasználásában.
Szükség van ugyanakkor a helyi igényeknek megfelelően körvonalazott szociálpolitikára, a nyugdíjrendszer és a munkanélküliségi segéj rendszerének megreformálására. A kormány jelenlegi, általános érvényű munkanélküliségi segély rendszere nem felel meg a helyi feltételeknek, míg Románia munkaerőhiányban szenved, addig Bánffyhunyadon és környékén jegyzik a megye legnagyobb munkanélküliségi rátáját. A helyi és végsősoron a nemzeti problémák orvoslása érdekében fontosnak tartom a rendszer helyi feltételekhez történő alakítását, megakadályozván ezáltal a munkanélküliség elterjedését.
Képviselőként mindig szem előtt tartottam a román nyugdíjrendszer megreformálását, támogattam a Kormány, illetve képviselőtársaim minden olyan kezdeményezését amely a rendszer átalakítását, a nyugdíj növelését szolgálta. Ha Kalotaszeg lakói megbíznak e nemes feladattal, továbbra is harcolni fogok a nyugdíj, és különösképpen a mezőgazdaságban foglalkozók nyugdíjának emeléséért.

Különös fontossággal bír Kalotaszeg mezőgazdaságának fellendítése. E szektor foglalkoztatja a régió lakosságának mintegy 65 %-át. Tekintettel a régió természeti és mezőgazdasági adottságainkra, valamint az Európai Unió által felkínált sokrétegű támogatási lehetőségre, a mezőgazdaság hozzájárulhat régiónk további fejlődéséhez. Meghatározó szerepe van a gazdasági és társadalmi stabilitás megőrzésében, az idegenforgalom fellendítésében és nem utolsó sorban az élelmiszeripar kiépítésében és fejlődésében.
Célkitűzéseim között szerepel a farmerek támogatása az uniós források lehívásában, illetve azok felhasználásában. Meglátásom szerint a rendelkezésünkre bocsátott támogatások felszippantásával hozzájárulhatunk a szektoriális munkatermelékenység és átlagbér emeléséhez, és ezáltal vonzóbbá tesszük a mezőgazdasági tevékenységet fiataljaink számára, akik itthon is meg tudnak majd élni a mezőgazdasági tevékenységből.
Az általános fejlődés kieszközölése szempontjábl kulcsfontosságú az általános infrastruktúra kiép1tése és állandó fejlesztése. Ezeknek a hiányoknak a kiküszöbölése végett a jövőre nézve fontosnak tartom: a települések közművesítését, újabb beruházások kieszközölését, az egész régit átfogó ivóvíz – és szennyvíz-hálózatok, szenyvíztisztító állomások kiépítését és felújítását, és különös tekintettel a Bánffyhunyadot és a szomszédos településeket ellátó ivővízcsatorna újjáépítését, a kommunális hulladék osztályozott gyűjtését, újrahasznosítását és esetleges tárolásának megoldását. Szükség van egy átfogó gázcsatorna kiépítésére, ami lehetővé tegye a gáz bevezetését Bánffyhunydra és a környező településekre.
Fontosnak tartom ugyanakkor: a régiót átszelő autópálya mihamarabbi átadását, az autópálya építésével járó károk mihamarabbi orvoslását, a régió településeit összekötő modern úthálózat kiépítését,  esetleges körgyűrű építése Bánffyhunyadon, az idegenforgalomban érdekelt településekhez vezető utak reabilitáslásét és karbantartásét Kalotaszentkirályon, Tordaszentlászlón, Gyalun vagy Körösfőn.
Szorgalmazni kell az önkormányzatok rendelkezésére alló, az infrastruktúra kiépítését célzó kommunitáris alapok lehívását, ami a kormány által kiutalt összegeket kiegészítve megteremti az infrastruktúrális fejlődés alapjait.
Az oktatás Romániában, megyénkben és Kalotaszegen is továbbra is több problémával küszködik, kezelésükre úgy kell törekednünk, hogy a megoldások helyi szintről kiindúlva a romániai és a kisebbségi oktatás változásait is elősegítsék. Mint Európa Uniós tagállam törekednünk kell az iskolaépületek, kulturális létesítmények felújítására és karbantartására
Szükségesnek tartom a bánffyhunyadi korház reabilitálását, a vidéki orvosi rendelők felújítását és kellő felszerelését.
Célkitűzésemnek tartom Kalotaszeg kultúrális örökségének védelmét, a helyi művelődési infrastruktúra, helyi kultúrotthonok, kiépítését, illetve fejlesztését, a különböző sportok űzéséhez szükséges feltételek megteremtését. Együtt kívánok működni a helyi szinten létesített kultúrális egyesületekkel, mint például a Kalotaszeg Egyesület, a Kós Károly Egyesület.
Az általam kitűzött célok, mindnyájunk, magyarságunk megmaradását szorgalmazzák Az általános jólét mellet, a szülőföldön való megmaradás és az emberhez méltó jövő a célom.

3.    A fenntartható fejlődés feltételeinek megalapozása

A fenntartható fejlődés elérése érdekében integrált településfejlesztési tervekre kell „építenünk”, ezáltal minde polgármester és helyi tanács hatékonyabban tudja majd felhasználni a fejlesztési és felújítási pénzalapokat.
A magasabb színtű támogatás lehívás és a fenntartható fejlődés elérésének érdekében fontos megerősítenünk a helyi önkormányzatok együttműködését a vállalkozói szférával, az egyházakkal, a helyi alapítványokkal és civil szervezetekkel. Támogatni fogok minden olyan tevékenységet, illetve szervezetet, melynek célja a fenntartható fejlődés. Ugyanakkor fontosnak találom az integrált hulladékgazdálkodási rendszereket kialakítását, a szelektív hulladékgyújtés bátorítását, illetve az uniós követelményeknek megfelelő hulladéklerakók és az ennek megfelelő infrastruktúrák kiépítését, a zöldövezetek megtartását és újabb övezetek létrehozását, mert a természet és a táj kulturális örökségünk és hovatartozásunk jelképe.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: